مهدی ,فیلم ,انها ,یوسف ,مهدی فرهمند


مهدی فرهمند کیا در قاعمیه به دنیا امد او در انجا درس خواند و در سن 11سالگی به کمک پدرش زنبور داری کرد انها زنبور های فراوانی تولید کردند,در ان زمان یوسف حکمتی به دیدار انها رفت یوسف به مهدی گفت بیا برویم و هنر پیشه شویم انها رفتند و در دانشگاه تحصیل کردند و رضا خان انهارا به فیلم خود دعوت کرد مهدی در فیلم نقش شمعون را داشت و یوسف هم نقش حکمت علمدار را داشت مهدی در فیلم هرکول نقش هرکول را داشت و به شاه بی بی معروف شد،،،، نام پدر مهدی حاموش معروف به مهمد است
منبع اصلی مطلب : اخبار و اموزش
برچسب ها : مهدی ,فیلم ,انها ,یوسف ,مهدی فرهمند
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : مهدی فرهمند کیا